X
تبلیغات
pohto

pohto

التماس میکنم به تو که نرو،حاضرم به پاهات بیافتم و خودم رو جلو همه خار کنم تا دوباره بیایی کنارم.

التماست میکنم به من نگو برنمیگردم آخه دلم میترکه و میمیره تو که خودت میدونی من چقدر دوست دارم چرا می خوای بری؟

التماست می کنم با خواهشی که تو صدامه و التماسی تو نگامه.مگه تو نگفتی نمیزارم چشات ببارن؟اما حالا که دارن میبارن چرا نمیای پاکشون کنی؟

التماست میکنم با بغضی تو گلومه که میخواد بگه دل نگرونه مثل همیشه و بگه منتظر توام در زیر باران با چشای گریون.

التماست می کنم که باغ بی درخت شدم بی تو و دارم میمیرم چرا میخوای این دلی که حاضره به خاطرت همه رو رد کنه و فقط کنارت باشه و ناز دلت رو بخره تنها بزاری؟

التماست میکنم من که برات جون میدادم و دیوونه مجنونت بودم و اسیر چشات بودم چرا می خوای پریشونم کنی؟

تو که اینجوری نبودی واقعا دلت میاد من اینقدر التماست کنم ؟تو که هر وقت میدیدی من ناراحتم خودتو به هر دری میزدی تا شادم کنی اما حالا از این همه التماس دلت به رحم نمیاد.

خدا میدونی که چقدر غمگینم و ناراحت اما دوسش دارم اما اون....اما اون....نمی دونم چی بگم. الانم که منو نمی خواد و دارم اینارو می نویسم کلی دارم اشک میریزم و دعا می کنم که عشقم همه کسم سلامت باشه و خوب. باورم نمیشه که عشق من ؛عشق گلم میگه نمی خوامت و از من که همیشه حاضرم جونم رو بدم واسش بدش میاد و میگه نمی خوامت.

یعنی واقعا بدم؟

یعنی اینقدر حال بهم زنم؟

یعنی عشق بین ما الکی بوده؟

یعنی حرفای بینمون الکی بود؟.............نه...نه....خدا این فکرا رو بریز از سرم بیرون.

تا کی التماست کنم که برگردی ها؟

التماست کردم چه شبهایی که عشقم نرو اما تو آخرش با منت میگفتی باشه میمونم اما من بازم با اینکه خودم رو خورد میکردم می گفتم بی خیال ارزش داره؛عشقمه حاضرم به خاطرش همه خاری و ناراحتی هارو بپزیرم.

التماست می کنم ناز نگاهت رو از من نگیری و کنارم باشی.من هنوزم همون کسم که وقتی می خندیدی به لبات خیره می شد و با ناز خندهات به دنیایه عشق می رفت. من همونم که که عشق رو به رگ روح زدم و گفتم تو عشقمی تو....تو...اما چرا اینجوری می کنی؟

تو راز بودن منی عشقم.منو ببر تا تکاپوی دریاها ؛رویاها ؛فرداها و عظمت عشقت که همیشه واسه من زیباست.تو خانه ای در کوچه زندگی هستی اما چرا باورم نداری؟

التماست می کنم که برگردی

التماست می کنم

می دونم برات عجیبه این همه اسرار و خواهش/این همه خواستن دستات بدون حتی نوازش


می دونم برات عجیبه من با اون همه غرورم/پیش همه ی بدی هات چجوری بازم

سه شنبه دوم اردیبهشت 1393 | 21:54 | a.m.r.z |

تا دیدار تو 

یک شیشه فاصله است و من 

مثل ماهی 

میانِ تُنگ 

و تُنگ 


میان دریا

آه، اگر بشکند این دیوار شیشه‌ای!

 

پنجشنبه هفتم آذر 1392 | 18:8 | a.m.r.z |

الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
یکــتایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
بی همـــتایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
و قـیـــوم وتـــــوانـایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
بــــرهمـــه چیـــــز دانـــایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
و در همه حـــــال بیــنــایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
از عــیــب مـصفــایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
از شـــریـــک مـبــرایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
اهـــل هــــردوایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
جـــان داروی دلهـــــــــــایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
مســـند نشیـــن استغنـــایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
به تـــو زیــبد مـــلک خـــــدایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
الهــــی در جــلال رحــــمانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
ودر جــــمال سبــــحانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
نه محــــتاج مــــکانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
ونه آرزومندزمـــــانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
نه کس به تو ماند ونه به کس مانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
پــیداست که در میان جـــــانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
بلکه جان زنده به چیزیست که تو آنــــــــــــــــــــــــــی
الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
الهــــــــــــــــــــــــــــی
الهـــــــــــــــــــــی
الهـــــــــــــی
الهــــــی
الهی
الهــی
الهــــــــی
الهـــــــــــــــــــی
الهـــــــــــــــــــــــــــــــی
الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پنجشنبه هفتم آذر 1392 | 18:8 | a.m.r.z |

چشمان بارانیم را روبه خدا میکنم
دستانم را به آسمان می رسانم
خیره درچشمان خدا
درانتظار دستانش
تا اجابت کند
رویایم را

 

 

 

 

درچشمانم خیره میشود 
چشمانش غمباراست 
مملو ازنوعی ترس ازرفتن
اما باز مردانگی میکند
 مثل یک مرد با صلابت به آرامش میرساند مرا 
عزیزم نگران نباش نمیگذارم اذیت شوی
حتی به قیمت نابودی خودم 
طوری از زندگیت خارج میشوم که ناراحت نشوی
متعجب نگاهش میکنم 
دستانش را میگیرم 
درچشمانش خیره میشوم 
ومیگویم "دیونه توبری من میمیرم چطوری میخوای بری که من اذیت نشم  ناراحت نشم ؟"

 

 



بامن باش ‎
بامن عاشق‎
بامن مجنون‎
بامنی که نفسم بند شده  به چشمانت به نگاهت‎
همین دم را توبامن باش‎
شاید فردایی نباشد

 

 

 

 

مست توام ساقی مرا چه حاجت به باده ومی
*جام لبان تو*‎
مستم کند و مدهوش‎
تا در برت مستانه گذرکندعمرم

 

 

 

 

گاهی باید چشمها رو به واقعیت زندگی بست‎
بغضهارو قورت داد‎
اشکی که ازگوشه چشمت سرازیرشده رو خیلی زود پاک کرد‎
نفس عمیقی کشید ‎
لبخند زد ‎
وتمام سوزش قلبت رو با بوسه ای به سیگارداد‎
تا اون بجای توبسوزه ودودکنه و تمام وجودش مثل خودت نابود بشه‎

 

 

 

 

شب و سکوت و خلوت من با خاطرات تو
موسیقی و عاشقانه های من و دلتنگی همیشگی
یادچشمانت و باران چشمانم
فالی بنام تو فالی برای من
بازهم تنهایی و تنهایی و تنهایی
خسته ام ازهمه چیزخدایا

 

 

 

 

وقتی دلت براش تنگ میشه 
زود بهش زنگ بزن
نزاراینقدر دلت با عقلت کلنجاربره 
وقتی پای عشق درمیونه عقل نمیتونه درست تصمیم بگیره 
ببین دلت چی میگه

 

 

 

 

ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ...
ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭ ﺑﻬﺘﺮﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺑﻮﺩﻧﺶ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﺤﺾ ﺍﺳﺖ !
ﺩﻟﺶ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ...
ﺣﻮﺍﺳﺶ ﻫﻢ به ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ
ﻭ ﻓﻘﻂ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ !

 

 

 

 

مرگت درست از لحظه ایی آغاز می شود که
در برابر آنچه برایت مهم است ،
مجبوری سکوت کنی ...

 

پنجشنبه هفتم آذر 1392 | 18:7 | a.m.r.z |

http://my-truelove.blogfa.com


 زمـسـتـاטּ اســت . . .

و
مــטּ شـنـیــده اҐ ڪـﮧ

روز هــا ڪــوتــاه تــر مـے شـود ؛

ولــے
(!)

نـمـیـدانــم چــرا دارنــد ایــטּ روز هــا

هــے بـلـنـد تــر مـیـشـونــد ؛

 بــے
تـ[]ـو  . . .

پنجشنبه هفتم آذر 1392 | 18:6 | a.m.r.z |



هر روز صبــح


یه عالمه گلوله کاغذی ...!

متـــنــــفرم از دستــمالهای کاغذی گلوله شده ...


که هر روز صبــح بهم یادآوری میکنن که


دیــشب چقدر  اشـــکـــــ  ریختم... !!!!


پنجشنبه هفتم آذر 1392 | 18:5 | a.m.r.z |




دختر سرزمین من` حس میکنم معنای زیبایی را یادت رفته...



پنجشنبه هفتم آذر 1392 | 18:4 | a.m.r.z |


تنهایم

تنهــایـم ...

اما دلتنگ آغــوشی نیستــم

خستــه ام ...

ولـی به تکیـه گـاه نمـی اندیشــم

چشــم هـایـم تـر هستنــد و قــرمــز

ولــی رازی نـدارم

چــون مدتهــاست دیگــر

کسی را "خیلــی" دوست ندارم...


پنجشنبه هفتم آذر 1392 | 18:4 | a.m.r.z |

زندگي چيست؟


میزی برای کار


کاری برای تخت
تختی برای خواب


خوابی برای جان



جانی برای مرگ
مرگی برای سنگ
سنگی برای یاد
این است زندگی...


این است زندگی...


گفتم: خدایا ازهمه دلگیرم

گفت: حتی از من؟

گفتم: نگران روزیم

گفت: آن با من

گفتم: خیلی تنهایم!

گفت: تنهاتراز من؟

گفتم: درون قلبم خالیست

گفت: پرش کن ازعشق من

گفتم: دست نیاز دارم!

گفت: بگیردست من

گفتم: ازتوخیلی دورم

گفت: من ازتونه

گفتم: آخرچگونه آرام بگیرم؟

گفت: بایادمن

گفتم: با این همه مشکل چه کنم؟

گفت: توکل به من

گفتم: هیچ کس کنارم نمانده

گفت: به جز من

گفتم: خدایا چرا اینقدر میگویی من؟

گفت: چون من از تو هستم وتو از من!!!


عشق یعنی  قطره ودریاشدن

عشق یعنی دید بر در دوختن

عشق یعنی درفراغش سوختن

عشق یعنی مستی ودیوانگی

عشق یعنی باجهان بیگانگی

عشق یعنی سجده ها باچشم تر

عشق یعنی کسی که دلتومیبره

عشق یعنی بعضی وقتا اشک زیاد ریختن

عشق یعنی جز عشقت هیچ رو نبینی

عشقیعنی بدون اون انگار توبیابون سرگردونی

عشق یعنی وقتی اونو می بینی داغ کنی


ما گذشتیم وگذشت آنچه توباما کردی

توبمان بادگران وای به حال دگران

http://www.taknaz.ir/ax1/79/3.jpg

دوست داشتن کسی که شمارو دوست نداره مثل بغل کردن کاکتوس میمونه

هرچی محکم تربغل کنی بیشتر آسیب میبینی


                                           امروز روز توست

       مثل غزل مثل سپیده مثل آبی

آیینه ی صبحی تو جان آفتابی

             پاکی صبوری مهربانی با صفایی

   تو یک پرستاری تو یک مفهوم نابی



همیشه ازآخرقصه هامیترسیدم  آخه آخرش مثل اولش بود

یکی بودویکی نبود....



تنهایی...

 تنهایی این نیست که هیچکس اطرافت نباشه!
 این نیست که با کسی دوست نباشی!
 این نیست که آدمی گوشه گیر و منزوی باشی!
 این نیست که کسی باهات حرف نزنه!
 این نیست که هیچوقت نتونی خوشحال باشی!
 این نیست که کسی دوستت نداشته باشه!
 تنهایی، یه حس درونیه!
 تنهایی یعنی "هیچکس نمیفهمه حالت بده ...



 


پنجشنبه هفتم آذر 1392 | 17:31 | a.m.r.z |

بــخــواب دنـیــــا

لا لا بخواب دنــــیا خسیســــه

واســه کمتر کسی خوب می نویســه

یکی داره هزار و یک ســتاره

یکی جز یاد تو هیچــی نــداره

خدا...


http://upload.iranvij.ir/images_dey91/63109552507809326293.jpg




منو تو اغوشت بگیر خدا میخام بخابم

اخه تو تنها کسی بودی که دادی جوابم

منو تو اغوشت بگیر میخام برات بخونم

روی زمین چقدر بده میخام پیشت بمونم...

مـیــدانــی رفـــیـــق


http://sanjasms.ir/uploads/posts/2013-07/1374053138_-roomiran.com_.jpg

میدانی رفیق…؟

درد دل نمیکنم...!

زخمی که از عصب بگذرد...

دیگر درد ندارد!

تلخ است...



برای نمایش بزرگترین اندازه كلیك كنید

تلخ است

همه فکر کنند سرت شلوغ است

و تنها خودت بدانی چقدر

تنهایی . . .
صبرم تمام شده...
خدایا!

صبرم با دردم نمیخواند

 صبری که دادی تمام شد.امِّا....

دردم باقیست.........
به یادتم...



به یادتم تا روزی که تابوتم همچون قایقی روان

 بر دوش مردم باشد و آهسته زیر لب بگویی:
یادش بخیر...... دوستم داشت....!

داغ



دست بر دلم نگذار!

میسوزی...

داغ خیلی چیز ها بر دلم مانده...
 
پنجشنبه هفتم آذر 1392 | 17:28 | a.m.r.z |