pohto

تا دیدار تو 

یک شیشه فاصله است و من 

مثل ماهی 

میانِ تُنگ 

و تُنگ 


میان دریا

آه، اگر بشکند این دیوار شیشه‌ای!

 

[ پنجشنبه هفتم آذر ۱۳۹۲ ] [ 18:8 ] [ a.m.r.z ] [ ]

الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
یکــتایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
بی همـــتایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
و قـیـــوم وتـــــوانـایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
بــــرهمـــه چیـــــز دانـــایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
و در همه حـــــال بیــنــایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
از عــیــب مـصفــایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
از شـــریـــک مـبــرایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
اهـــل هــــردوایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
جـــان داروی دلهـــــــــــایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
مســـند نشیـــن استغنـــایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
به تـــو زیــبد مـــلک خـــــدایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
الهــــی در جــلال رحــــمانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
ودر جــــمال سبــــحانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
نه محــــتاج مــــکانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
ونه آرزومندزمـــــانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
نه کس به تو ماند ونه به کس مانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
پــیداست که در میان جـــــانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
بلکه جان زنده به چیزیست که تو آنــــــــــــــــــــــــــی
الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
الهــــــــــــــــــــــــــــی
الهـــــــــــــــــــــی
الهـــــــــــــی
الهــــــی
الهی
الهــی
الهــــــــی
الهـــــــــــــــــــی
الهـــــــــــــــــــــــــــــــی
الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[ پنجشنبه هفتم آذر ۱۳۹۲ ] [ 18:8 ] [ a.m.r.z ] [ ]

چشمان بارانیم را روبه خدا میکنم
دستانم را به آسمان می رسانم
خیره درچشمان خدا
درانتظار دستانش
تا اجابت کند
رویایم را

 

 

 

 

درچشمانم خیره میشود 
چشمانش غمباراست 
مملو ازنوعی ترس ازرفتن
اما باز مردانگی میکند
 مثل یک مرد با صلابت به آرامش میرساند مرا 
عزیزم نگران نباش نمیگذارم اذیت شوی
حتی به قیمت نابودی خودم 
طوری از زندگیت خارج میشوم که ناراحت نشوی
متعجب نگاهش میکنم 
دستانش را میگیرم 
درچشمانش خیره میشوم 
ومیگویم "دیونه توبری من میمیرم چطوری میخوای بری که من اذیت نشم  ناراحت نشم ؟"

 

 بامن باش ‎
بامن عاشق‎
بامن مجنون‎
بامنی که نفسم بند شده  به چشمانت به نگاهت‎
همین دم را توبامن باش‎
شاید فردایی نباشد

 

 

 

 

مست توام ساقی مرا چه حاجت به باده ومی
*جام لبان تو*‎
مستم کند و مدهوش‎
تا در برت مستانه گذرکندعمرم

 

 

 

 

گاهی باید چشمها رو به واقعیت زندگی بست‎
بغضهارو قورت داد‎
اشکی که ازگوشه چشمت سرازیرشده رو خیلی زود پاک کرد‎
نفس عمیقی کشید ‎
لبخند زد ‎
وتمام سوزش قلبت رو با بوسه ای به سیگارداد‎
تا اون بجای توبسوزه ودودکنه و تمام وجودش مثل خودت نابود بشه‎

 

 

 

 

شب و سکوت و خلوت من با خاطرات تو
موسیقی و عاشقانه های من و دلتنگی همیشگی
یادچشمانت و باران چشمانم
فالی بنام تو فالی برای من
بازهم تنهایی و تنهایی و تنهایی
خسته ام ازهمه چیزخدایا

 

 

 

 

وقتی دلت براش تنگ میشه 
زود بهش زنگ بزن
نزاراینقدر دلت با عقلت کلنجاربره 
وقتی پای عشق درمیونه عقل نمیتونه درست تصمیم بگیره 
ببین دلت چی میگه

 

 

 

 

ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ...
ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭ ﺑﻬﺘﺮﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺑﻮﺩﻧﺶ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﺤﺾ ﺍﺳﺖ !
ﺩﻟﺶ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ...
ﺣﻮﺍﺳﺶ ﻫﻢ به ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ
ﻭ ﻓﻘﻂ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ !

 

 

 

 

مرگت درست از لحظه ایی آغاز می شود که
در برابر آنچه برایت مهم است ،
مجبوری سکوت کنی ...

 

[ پنجشنبه هفتم آذر ۱۳۹۲ ] [ 18:7 ] [ a.m.r.z ] [ ]

http://my-truelove.blogfa.com


 زمـسـتـاטּ اســت . . .

و
مــטּ شـنـیــده اҐ ڪـﮧ

روز هــا ڪــوتــاه تــر مـے شـود ؛

ولــے
(!)

نـمـیـدانــم چــرا دارنــد ایــטּ روز هــا

هــے بـلـنـد تــر مـیـشـونــد ؛

 بــے
تـ[]ـو  . . .

[ پنجشنبه هفتم آذر ۱۳۹۲ ] [ 18:6 ] [ a.m.r.z ] [ ]هر روز صبــح


یه عالمه گلوله کاغذی ...!

متـــنــــفرم از دستــمالهای کاغذی گلوله شده ...


که هر روز صبــح بهم یادآوری میکنن که


دیــشب چقدر  اشـــکـــــ  ریختم... !!!!


[ پنجشنبه هفتم آذر ۱۳۹۲ ] [ 18:5 ] [ a.m.r.z ] [ ]
دختر سرزمین من` حس میکنم معنای زیبایی را یادت رفته...[ پنجشنبه هفتم آذر ۱۳۹۲ ] [ 18:4 ] [ a.m.r.z ] [ ]


تنهایم

تنهــایـم ...

اما دلتنگ آغــوشی نیستــم

خستــه ام ...

ولـی به تکیـه گـاه نمـی اندیشــم

چشــم هـایـم تـر هستنــد و قــرمــز

ولــی رازی نـدارم

چــون مدتهــاست دیگــر

کسی را "خیلــی" دوست ندارم...


[ پنجشنبه هفتم آذر ۱۳۹۲ ] [ 18:4 ] [ a.m.r.z ] [ ]

زندگي چيست؟


میزی برای کار


کاری برای تخت
تختی برای خواب


خوابی برای جانجانی برای مرگ
مرگی برای سنگ
سنگی برای یاد
این است زندگی...


این است زندگی...


گفتم: خدایا ازهمه دلگیرم

گفت: حتی از من؟

گفتم: نگران روزیم

گفت: آن با من

گفتم: خیلی تنهایم!

گفت: تنهاتراز من؟

گفتم: درون قلبم خالیست

گفت: پرش کن ازعشق من

گفتم: دست نیاز دارم!

گفت: بگیردست من

گفتم: ازتوخیلی دورم

گفت: من ازتونه

گفتم: آخرچگونه آرام بگیرم؟

گفت: بایادمن

گفتم: با این همه مشکل چه کنم؟

گفت: توکل به من

گفتم: هیچ کس کنارم نمانده

گفت: به جز من

گفتم: خدایا چرا اینقدر میگویی من؟

گفت: چون من از تو هستم وتو از من!!!


عشق یعنی  قطره ودریاشدن

عشق یعنی دید بر در دوختن

عشق یعنی درفراغش سوختن

عشق یعنی مستی ودیوانگی

عشق یعنی باجهان بیگانگی

عشق یعنی سجده ها باچشم تر

عشق یعنی کسی که دلتومیبره

عشق یعنی بعضی وقتا اشک زیاد ریختن

عشق یعنی جز عشقت هیچ رو نبینی

عشقیعنی بدون اون انگار توبیابون سرگردونی

عشق یعنی وقتی اونو می بینی داغ کنی


ما گذشتیم وگذشت آنچه توباما کردی

توبمان بادگران وای به حال دگران

http://www.taknaz.ir/ax1/79/3.jpg

دوست داشتن کسی که شمارو دوست نداره مثل بغل کردن کاکتوس میمونه

هرچی محکم تربغل کنی بیشتر آسیب میبینی


                                           امروز روز توست

       مثل غزل مثل سپیده مثل آبی

آیینه ی صبحی تو جان آفتابی

             پاکی صبوری مهربانی با صفایی

   تو یک پرستاری تو یک مفهوم نابیهمیشه ازآخرقصه هامیترسیدم  آخه آخرش مثل اولش بود

یکی بودویکی نبود....تنهایی...

 تنهایی این نیست که هیچکس اطرافت نباشه!
 این نیست که با کسی دوست نباشی!
 این نیست که آدمی گوشه گیر و منزوی باشی!
 این نیست که کسی باهات حرف نزنه!
 این نیست که هیچوقت نتونی خوشحال باشی!
 این نیست که کسی دوستت نداشته باشه!
 تنهایی، یه حس درونیه!
 تنهایی یعنی "هیچکس نمیفهمه حالت بده ... 


[ پنجشنبه هفتم آذر ۱۳۹۲ ] [ 17:31 ] [ a.m.r.z ] [ ]

بــخــواب دنـیــــا

لا لا بخواب دنــــیا خسیســــه

واســه کمتر کسی خوب می نویســه

یکی داره هزار و یک ســتاره

یکی جز یاد تو هیچــی نــداره

خدا...


http://upload.iranvij.ir/images_dey91/63109552507809326293.jpg
منو تو اغوشت بگیر خدا میخام بخابم

اخه تو تنها کسی بودی که دادی جوابم

منو تو اغوشت بگیر میخام برات بخونم

روی زمین چقدر بده میخام پیشت بمونم...

مـیــدانــی رفـــیـــق


http://sanjasms.ir/uploads/posts/2013-07/1374053138_-roomiran.com_.jpg

میدانی رفیق…؟

درد دل نمیکنم...!

زخمی که از عصب بگذرد...

دیگر درد ندارد!

تلخ است...برای نمایش بزرگترین اندازه كلیك كنید

تلخ است

همه فکر کنند سرت شلوغ است

و تنها خودت بدانی چقدر

تنهایی . . .
صبرم تمام شده...
خدایا!

صبرم با دردم نمیخواند

 صبری که دادی تمام شد.امِّا....

دردم باقیست.........
به یادتم...به یادتم تا روزی که تابوتم همچون قایقی روان

 بر دوش مردم باشد و آهسته زیر لب بگویی:
یادش بخیر...... دوستم داشت....!

داغدست بر دلم نگذار!

میسوزی...

داغ خیلی چیز ها بر دلم مانده...
 
[ پنجشنبه هفتم آذر ۱۳۹۲ ] [ 17:28 ] [ a.m.r.z ] [ ]

,,,,دیگر ندارمش,,,

روزي اگر نبودم ،

تنها آرزوي ساده ام اين است که


زيرلب بگويي:


يادش بخير . . .برای خدای خوبم...

خدای خوبم سلام.

خدایا میخوام حال جوجه مو ازت بپرسم؟ کجاست؟

جوجه عروسکی که بهش هدیه دادمو چیکار کرده؟؟؟

خدایا خیلی دلتنگشم بهم بگو چجوری فراموشش کنم؟؟؟

دلتنگ کسیم که فراموشم کرده

کسیکه گفته عروسکمو میندازه تو جوب...

خدایاااااااااااااااااااااااا

تورو به این ایام جوابمو بده... دارم دق میکنم.

مهدی؟

چجوری داری زندگی میکنی؟

چرا همه جا برام خاطرات تورو زنده میکنه؟

کاش منم تهران بودم هرجایی غیر از شهر خودمون

جلوی دانشگاه...........................

عذابم میده.

تو بهم گفتی...

دلمو شکستی

ولی دلم هنوز منتظره برگشتنته.

چشم براهته...


میدانی_

               میترسم بگوید دوستت دارم........

و من یاد 

                 تو

                   بیافتم....

     آنوقت است که................


خدایا...

خدایا.............

تو کل دنیات 1 نفر رو ازت خواستم...

________________          زیاد بود......!!!!!!؟؟؟؟؟


آرام بگیر دلم

تنگ نشو برایش..........

مگرنشنیدی جمله ی اخرش را....

چیزی بینمان نبوده......


چشمانم...

سایت عاشقانه ساکار

خدایا من دلم را صابون زدم به عشق او … ولی چرا چشمانم می سوزند ؟


چقدر کم توقع شده ام ….

نه آغوشت را می خواهـــم ،

نه یک بوســـه

نه حتـــی بودنت را …

همیـــن که بیایــی و از کنـــارم رد شوی کافی است…

مرا به آرامش می رسانــد حتــی

اصطکــاک سایه هایمـــان …


لعنت به...

کاش خاطره نمی ساختم...

دیشب...

دیشب حالم خوب بود...خیلی خوب

آرامش داشتم...

ممنونم ازت.


مهم نیست...

دلم شکست عیبی ندارد شکستنی است دیگر می شکند! 

اصلا فدای سرت قضا و بلا بود از سرت دور شد!

اشکم بی امان میریزد مهم نیست آب روشنی است!

چراغ خانه ات تا ابد روشن ......!

 


اگر بدانی...

 
 

اگر بدانی ؛ چه قــــدر دلتنگم !
اگر بدانی ؛ چه قــــدر دوستت دارم !
اگر بدانی ؛ دلم برای دیدنت ,
برای شنیدن  صدایت پر می زند !
اگر بدانی ؛ جز تو , کسی را نمی خواهم !
اگر ..
اگر بدانی
 ؛ می آیی ؟


وای خدای من...

باورم نمیشه ...

آخه تو بهم گفتی چون بهت عادت کردم

نمیتونم فراموشت کنم

این فکر توئه...

1_895[1].jpg


عکست...

عکـسـت خـوب نـگاهـم مـی کـنـد

آنـقـدر زیـبـا

کـه مـیـخـواهـم در آغـوشـت جـان دهـم

چـه قـدر دلـم آرام گـرفـتـن در آغـوشـت را مـیـخـواهـد

مـن امـروز دوبـاره پـر شـدم از دلـتـنـگی . . .

از آن دلـتـنـگی هـایـی کـه

درمـانـش

تـــنـــهـــا شـــانـــه هـــای تـــوســـت

××عشق ودوستی××


میدونی چی میخوام ؟
- لحظه لحظه ی زندگیمو ...

کمتر از لحظه هم وجود داره ؟؟؟
- اگه هست اونم میخوام !

خسرو شکیبایی


اگر خوشبختی را برای يک ساعت می خواهيد، چرت بزنيد.
اگر خوشبختی را برای يک روز می خواهيد، به پيك نيك برويد.
اگر خوشبختی را برای يک هفته می خواهيد، به تعطيلات برويد.
اگر خوشبختی را برای يک ماه می خواهيد، ازدواج كنيد.
اگر خوشبختی را برای يک سال می خواهيد، ثروت به ارث ببريد....

اگر خوشبختی را برای يک عمر می خواهيد،
ياد بگيريد كاری را كه انجام می دهيد دوست داشته باشيد .........

استیو جابز
ادامه ...


انسان خوبی باش اما وقتت رو برای اثباتش به دیگران تلف نکن!!!!

گاهی دلم می خواهد خودم را بغل کنم!

ببرم بخوابانمش!

لحاف را بکشم رویش!...


دست ببرم لای موهایش و نوازشش کنم!

حتی برایش لالایی بخوانم،

وسط گریه هایش بگویم:

غصه نخور خودم جان!

درست می شود!درست می شود!

اگر هم نشد به جهنم...

تمام می شود...

بالاخره تمام می شود...!!!

هرگز نمی توانیم درباره زندگی دیگران قضاوت كنیم، چون هر كس رنجها و درماندگی های خودش را دارد.

پائولو كوئیلو

نهایتتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدعشق...

یک روز آموزگار از دانش آموزانی که در کلاس بودند پرسید آیامیتوانید راهی غیر تکراری برای ابراز عشق ، بیان کنید؟
برخی از دانش آموزان گفتند با بخشیدن، عشقشان را معنا می کنند. برخی «دادن گل و هدیه» و «حرف های دلنشین» را راه بیان عشق عنوان کردند. شماری دیگر هم گفتند «با هم بودن در تحمل رنجها و لذت بردن از خوشبختی» را راه بیان عشق می دانند.
در آن بین ، پسری برخاست و پیش از این که شیوه دلخواه خود را برای ابراز عشق بیان کند،
داستان کوتاهی تعریف کرد:
یک روز زن و شوهر جوانی که هر دو زیست شناس بودند طبق معمول برای تحقیق به جنگل رفتند. آنان وقتی به بالای تپّه رسیدند درجا میخکوب شدند. یک قلاده ببر بزرگ، جلوی زن و شوهر ایستاده و به آنان خیره شده بود. شوهر، تفنگ شکاری به همراه نداشت و دیگر راهی برای فرار نبود. رنگ صورت زن و شوهر پریده بود و در مقابل ببر، جرات کوچک ترین حرکتی نداشتند. ببر، آرام به طرف آنان حرکت کرد. همان لحظه، مرد زیست شناس فریاد زنان فرار کرد و همسرش را تنها گذاشت. بلافاصله ببر به سمت شوهر دوید و چند دقیقه بعد ضجه های مرد جوان به گوش زن رسید. ببر رفت و زن زنده ماند.
داستان به اینجا که رسید دانش آموزان شروع کردند به محکوم کردن آن مرد. راوی اما پرسید : آیا می انید آن مرد در لحظه های آخر زندگی اش چه فزیاد میزد؟
بچه ها حدس زدند حتما از همسرش معذرت خواسته که او را تنها گذاشته است! راوی جواب داد: نه، آخرین حرف مرد این بود که «عزیزم ، تو بهترین مونسم بودی.از پسرمان خوب مواظبت کن و به او بگو پدرت همیشه عاشقت بود.››
قطره های بلورین اشک، صورت راوی را خیس کرده بود که ادامه داد: همه زیست شناسان می دانند ببر فقط به کسی حمله می کند که حرکتی انجام می دهد و یا فرار می کند. پدر من در آن لحظه وحشتناک ، با فدا کردن جانش پیش مرگ مادرم شد و او را نجات داد. این صادقانه ترین و بی ریا ترین راه پدرم برای بیان عشق خود به مادرم و من بود.


[ پنجشنبه هفتم آذر ۱۳۹۲ ] [ 17:23 ] [ a.m.r.z ] [ ]